Disclaimer

Dekbedspecialist.nl (Kamer van Koophandel:57722196), verleent u hierbij toegang tot Dekbedspecialist.nl en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. Bekijk hieronder de voorwaarden omtrent de disclaimer van Dekbedspecialist.nl

Dekbedspecialist.nl behoudt zich daarbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Dekbedspecialist.nl spant zich in om de inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks onze inspanning en aandacht is het dus mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Dekbedspecialist.nl onder voorbehoud van typefouten en programmeerfouten. Voor de gevolgen van type- en/of programmeerfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Dat wil zeggen dat geen overeenkomst tot stand komt op basis van dergelijke fouten.

Voor op Dekbedspecialist.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dekbedspecialist.nl dus niet aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de producten op deze website liggen bij Dekbedspecialist.nl

Het Kopiëren en/of verspreiden en elk ander gebruik van deze producten, materialen is dus niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dekbedspecialist.nl. Behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regeling van dwingend recht zoals citaatrecht, tenzij bij specifieke producten immers anders aangegeven is.

OVERIG

De mogelijkheid bestaat dat deze disclaimer dus kan veranderen.